06 July 2009

Ruhnus leiti viikingiaja asulakohtUus peatükk Ruhnu varasemas ajaloos on kirjutatud - arheoloogide järjekordsel ekspeditsioonil leiti eile Linbackas (Kuunsi tee ääres karjääri kõrvalt) viikingiaja asulakoht. Püsivale, st aastaringselt asustatud asulakohale viitab rohke leiumaterjal, nagu vastava aja nõgised potikillud, rohked loomaluud jne. Arheloog Marge Konsa sõnul võib asulakoha dateerida tõenäoliselt I aastatuhande II poolde, täpsem dateering määratakse laboriuuringutega. Varasemate ekspeditsioonide käigus on leitud kiviaja asulakohti, kus saarel peatusid hooajaliselt varased hülgekütid (kõige varasem dateering 7200 a tagasi), praegune avastus on oluline püsiva asustuse alguse määratlemisel. Kes need viikingiaja inimesed rahvuselt olid, ei saa me vist teada.

Kaarel