27 January 2011

Ruhnu ajalooliste fotode galerii

Eelmisel aastal otsustasime jätkata varasemalt PRIA abiga käima lükatud
projekti, mille eesmärgiks on Ruhnuga seonduva ajaloolise kultuuripärandi
digitaliseerimine, arhiveerimine ja selle tutvustamine avalikkusele
veebikeskkonna kaudu.
Detsembri lõpus lisasime juba olemasolevasse galeriisse 550 fotot, mis
kujutavad erinevaid ajajärke - Ruhnu-rootslaste elu ennem 1940-ndaid, ENSV ja
"kolhoosiaega" ning 1990-ndaid aastaid. Fotogaleriist slideshow'd vaadates
saab ülevaate saare muutumisest läbi erinevate ajajärkude.
Galeriis on hetkel kokku 673 fotot ning plaanis on loodud arhiivi edaspidigi
täiendada.
Käesolev projekt sai rahastust Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri
sihtkapitalist.
MTÜ Ruhnu Kultuurielu tänab koostöö eest Märt Kapstat, Aksel Meola Jr.'i,
Helju Sutt'i, Leif Strömfelt'i ja teisi, kes projektile kaasa aitasid.

Fotogalerii veebiaadress: http://kultuurielu.ruhnu.ee/galerii/

Rohkem infot http://kultuurielu.ruhnu.ee

Reigo