16 February 2011

EESTI VABARIIGI 93. AASTAPÄEV - 24. 02. 2011

07:30 – pidulik lipuheiskamine koolimajaesisel õuel. Rahvamajas kohvi ja võileibade kõrvale Eesti Ringhäälingumuuseumi teadur-pedagoogi Tarmo Kanniku ettekanne.

SEITSE KÕNET EESTIST

Vaatame Eesti ajaloole ja ühiskonnale läbi poliitikute kõnede. Programm rajaneb ringhäälingu poolt jäädvustatud K. Pätsi, J.Tõnissoni, H. Mäe, J. Varese, J. Käbini, K. Vaino ja L. Meri kõnedel. Hõlmates ajaliselt perioodi Eesti Vabariigist enne Teist Maailmasõda, läbi okupatsioonide kuni tänapäevani välja.

Kuulamise käigus luuakse endale ajaloopilt, tehakse järeldusi, väljendatakse oma arvamust ühe või teise ajaloosündmuse või nähtuse kohta. Kõned aitavad hinnata ja mõista Eesti ühiskonda, läbi ajaloo, praegusel hetkel.

Programm on kestvusega 1 tund.
Andre