03 March 2011

Kitsepesa

Lääne talus elavad järgnevad allüürnikud: Andre, Udo, peni Sulka, üks veel nimetu kits, kes on ukse kõrvale omale pesa kraapinud. Ja kui tähelepanelikult vaadata, näeme, et üüriks toob väikseid musti rosinakomme. Keegi ei tea, kust ta neid saab, aga need maitsevad Sulkale.
Andre