21 March 2011

Ravad ja rabad meres

Endel imestas, et viimasel ajal on Ruhnus hakatud rannakarisid rabadeks nimetama. No eks vaatame Väikese murdesõnastiku 2. köitest (1889) - seal on sõna _raba_ järel sulgudes _rava_. Nüüd loeme Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu 5. köite 1. hefti 35. leheküljelt (1997): rava s. murd. kivine madalik meres. Näitena on toodud tsitaat H. Jõgisalult. Andrus Saareste suures mõistelises sõnaraamatus (Uppsala, 1979) olevat kah rava = madalik vees. Ise näind pole.
     Niisiis on see üks vana murdesõna. Häda on aga selles, et Ruhnul ju oma murret ega murrakut polegi - Eesti murrete kaardil on seal täiesti tühi koht. Kes tõi kustkohalt rava saare peale, hakkas valesti hääldama ja teistelegi kätte õpetas - selle väljauurimine oleks väga sügavalt teaduseline töö.
Seenevana