08 March 2011

Vastlapäev

Suusad pandi alla ning sõideti aja peale. Kelk, lumelaud või muu libisev võeti ligi ning lasti liugu.
Erakordset tähelepanu pälvisid ning Kristeli kuulsad magusad medalid said kaela kaks suusavõistkonda: Maiu-Luise-Karl Caspar ning Emma-Kristel-Joosep.
Uljaimate liupikkuste eest jagati kullased medalid Margus Kevinile, Joosepile ning Karl Casparile.
Andre sättis nii, et kogu logistika toimiks, üritus sujuks ning tulemused saaks täpselt üles tähendatud.
Elvi hoolitses selle eest, et vastlapäeva traditsioonilised maitsed meid seegi kord rõõmustaksid.

-Kadri