05 April 2011

Kevade märkajad ja märkijad

Kui vaatate kodulehele http://tere.kevad.edu.ee/ , siis näete, et Ruhnu
põhikooli loodusehuvilised on andmas oma väärikat panust kevade Eestisse tuleku
märkamisse elik seiresse. Esimene ülesmärkimine on tehtud 14. märtsil. Au ja
kiitus noortele ja nende õpetajatele!
Seenevana