04 April 2011

Udu
Viimasest mõttevahetusest meeles - üks nimetus mis käib nii positiivse kui negatiivse pinnavormi kohta - madalik. Vrdl Võrtsjärve madalik, Põhja-Eesti rannikumadalik jne. Meil aga Gretgrundi madal e madalik. Emps ütles selle va raba kohta: raba tähendus: ei saa otse üle, üle minna on väga ohtlik, ka paadi/laevaga.

Torpeedo kohta: kui see paugu ära teeb, on küla selle serva positiivne pinnavorm asendunud negatiivsega.

Kaarel