23 May 2012

Ootuses ja igatsuses !

  Kuldruhnuke, kuldrannake
ehk viimaks ometi,    
             jõuaks jällegi
                            "Runöke"
su kaldale.
                  Magdaleena.