18 December 2013

Tee silimine
Kohale kannab ja kallutab Jüri.