02 May 2014

Veeohutus- ja päästeõppus

Enne, kui mereveed muutuvad soojaks ja kutsuvaks, korraldas Ruhnu merepäästja Heiki Kukk merepäästjate Ariini ja Jüri demonstratsioonil koolilastele veeohutuskursuse. Illustreerimaks koolimajas jagatud mere-ääre-tarkuseid, sõideti sadamasse. Päästevestid prooviti selga, päästerõngast heideti kujuteldavatesse voogudesse ja pootshaagid nööbiti paadikai käepuu küljest. Kõik näidishädalised päästeti. Õppus oli oluline ja osalejatele meeldis.-Kadri