23 June 2014

Merepäästeõppus lõppes praktikaga

Hirmharva juhtub nii, et kõik asjaolud niimoodi heas mõttes kokkulangeksid nagu tänasel merepäästeõppusel. Harjutati päästekaatriga merele minekut, sildumist ja muid asjasse puutuvaid toiminguid. Sekund enne asjade kokkupakkimist sain Rojast telefonikõne Ruhnu lähedal mereohtu jäänud purjeka kohta. Purjekal oli purunenud roolimehanism ja oli teine üsna sadama lähedal lainte- ning tuulemeelevalda jäänud.
Ei möödunud tundigi, kui PPA töötajad Sosi ja Aksiim koos Ruhnu merepäästekomando pealiku Kukega pukseerisid viga saanud aluse ohutult Ringsu sadamasse.
  Priit