21 September 2015

Mitjal pidupäev!

Sünnipäevaõnnitlused Mitjale, keda tunnevad kõik! 
Häid soove tuleb niisiis hästi suur hulk. 
Ole terve, ole rõõmus!