22 September 2015

Saarte pärimused said Vormsil kokku

Ruhnu kooli lapsed osalesid esimest korda väikesaarte koolide õpilaste pärimuspäevadel Vormsi saarel. Esitati Ruhnu pillilugu koos lauluga ning lisaks üks M. Rooslaiu laul. Lisaks tantsiti koos teiste osalejatega kokkade tantsu./pilti tegid Külli ja Kristi/