04 October 2015

Probleemi likvideerimine

Tavapärane ülesvõte maaelu proosalisest poolest.


Traktor sai muidu korda küll.