21 January 2016

KülavaatedVaikus küla vahel, küla servas, metsas - ei ühtki inimest, 
kuni selsamal silmapilgul sööstab Jansoni kurvist salk suusatajaid.