16 January 2016

Ringsus

Lumi, jää ja vesi - talvises tardumuses sadam.