18 January 2016

Tommile sünnipäevaks!


Mets müühiseeeb ja käägu kuukuub raaaal,
aas haaljendaab ja lillled õitsvad seaaal.

Ole tervitatud, Tommiboi!