22 February 2016

Leader

Leader-meetme projektitoetuste tutvustus toimub neljapäeval 25. veebruaril kell 17 Ruhnu rahvamajas. Infopäeva viivad läbi Saarte Koostöökogu töötajad. 

Oodatud on kõikide sihtgruppide esindajad:  ettevõtjad, vallavalitsuse ja valla allasutuste esindajad, MTÜ-d, FIE-d.