17 April 2016

Villem Karineeme mälestusi

2001. aastal andis Lembit Valter Torontos välja raamatu "Veel Eisma mälestusi", mis oli jätkuks varem ilmunud raamatule "Eisma mälestusi". Eisma on rannaküla Virumaal, raamatutes kirjeldatakse Eisma külaelu läbi aastate. "Veel Eisma mälestusi" sisaldab muu hulgas ka Ruhnu tuletorni ülema ja konstaabli Villem Karineeme, enne nimede eestistamist Wilhelm Granfeldti mälestusi. Ruhnu teenistusaastate kohta on kahjuks vähe infot, aga taustana tolle aja aastate kohta huvitav lugemine.

Kaarel