06 April 2016

Võsavõtt ja -veduKraaviääred hõredamaks, külapilt klaarimaks.