05 May 2016

Mereharidustund Ruhnu vetes


Merekultuuriaasta puhul toimus täna politseilaev VALVE pardal Kuressaare ja Ruhnu koolinoortele mereharidustund. 
Tutvumine laeva ja laevameeskonnaga, kapteni jutud laevatööst, pääste- ja korkvestide selga proovimine, sõit Ruhnu läänerannikul, päästeõppus merel - kõik see oli rannaäärsele lapsele paeluv ja vaimustust jagus.Kambüüsist leidsime ühe väga tuttava mehe. 


Kapten Vaido Luks aitab väiksematele vestid selga.

Maribeli ja Oresti esimene suplus.

Kaarel päästab merehädalisi. 

Autasustamine.
Noorsoopolitseinik Kaisa Nurm ja Ruhnu piirkonnakonstaabel ning merehariduspäeva korraldaja Žanna Kreštšenko.Diplom ja kingitused.

Ruhnu kooli ja Kuressaare gümnaasiumi noored.

Näoga mere poole!