28 June 2016

Kohe-kohe


MTÜ Ruhnu KultuuriAit sihikindlal juhtimisel ja kohalike ehitusmeistrite töö tulemusel on Randoja paadikuuril uus pale. 
Paari päeva pärast saavad ehitustööd valmis. 
Ametlik avamispidu juuli alguses.