05 July 2016

Merepäästejaama logo

Vilsandi merepäästejaama vanu fotosid vaadates torkas silma üks huvitav asjaolu: vana, tsaariaegne merepääste logo või sümbol päästejaama uksel on üle värvitud. Eesti Vabariigi loomisel võeti päästejaamad merejõudude juhataja ettekirjutuse põhjal 8. maist 1919 riigi poolt üle. 1. detsembril 1927. aastal anti päästejaamad Mereasjanduse Peavalitsuse poolt Eesti Punasele Ristile üle. Ju siis ülevõtmise ja inventuuri käigus uuendati ka päästejaama väljanägemist ja vanad logod värviti üle, nüüd siis juba Punase Risti sümbolina.

Kuni Punasele Ristile asja üleandmiseni toimetas noores Eesti riigis tuletornide ja merepäästejaamadega Teedeministeeriumile alluv Mereasjanduse Peavalitsuse Tuletornide osakond. Ja nagu 1926. aasta Ruhnu päästejaama ülevaataja (või paatkonna ülema) Mats Östermanni palgalehelt nähtub, oli vastavas ametkonnas tööl isegi oma päästejaamade inspektor.

Tänaseks on Vilsandi omad endi päästejaama korralikult korda teinud ja taastanud ühtlasi ka originaalse merepäästejaamade sümboli jaama uksel - kaks ristatud ankrut punase risti taustal. Nagu kohalikud kinnitasid, oli maalermeistriks kunstnik Tiit Pääsuke. Üsna kindlalt võib väita, et ka Ruhnu jaam oli kujundatud sarnaselt teistele päästejaamadele ja et asja ülendmisel värviti ka meie oma üle. Seoses Ruhnu päästejaama taastamisega võiksid asjaosalised mõelda ka originaalsümboli taastamisele.

Kaarel


 Ruhnu jaam 1930-tel peale Punasele Ristile üleandmist.
Östermanni palgaleht.