15 October 2016

Runö on katki

Runö 15.10.kõik reisid tehniliserikke tõttu tühistatud.

Vt: tuulelaevad.ee.