13 January 2017

Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll 04.01.2017

Osalejad: Väino Tõemets (Rahandusministeerium), Tõnis Blank (Rapla maavanem), Kaido Kaasik (Saare maavanem), Kalev Kaljuste (Pärnu maavanem), Kersten Kattai (Tallinna Ülikool), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Riho Rahuoja (Hiiu maavanem), Neeme Suur (Lääne maavanem), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks (Rahandusministeerium). Kutsutud: Mikk Pikkmets, Mikk Lõhmus Protokollis: Kaie Küngas (Rahandusministeerium)

2. Piirkondliku komisjoni arvamuse andmine mereliste saarvaldade erandi taotlustele

1) Vormsi erandi taotlus Ekspertarvamuses toodi välja, et baasteenused on kohapeal tagatud, probleem on erakorraliste olukordade ja erijuhtumitega. Vajalik on tagada koostöö teiste omavalitsustega. Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaldada Vormsi vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit.

2) Muhu erandi taotlus Ekspertarvamuses toodi välja, et Muhu vallal on parem teenusvõimekus kui teistel samas suuruses omavalitsustel. Olemas on nii avaliku- kui ka erateenused ning toimib koostöö Orissaare vallaga teenuste osutamisel eakatele. Valla on olemas visioon arenguks. Eraldi omavalitsusena jätkamine eeldab koostöö jätkumist teiste omavalitsustega. Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaldada Muhu vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit.

3) Kihnu erandi taotlus Ekspertarvamuses toodi välja, et olemas on tulevikuvisioon. Vajalik on koostöö jätkumine teiste omavalitsustega. Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaldada Kihnu vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit.

4) Ruhnu erandi taotlus Ekspertarvamuses toodi välja, et Ruhnu vallal on suur kaugus mandrist ja teistest omavalitsustest. Aastaringseid elanikke on vähem kui rahvastikuregistri andmetel registreeritud. Saaremaaga ühendamist soosib saarelise eripära tundmine, lühem meretee ning varasem pikaaegne koostöö. Samas on Pärnu linn suurem keskus ning elanikud kasutavad palju Pärnu linnas asuvaid teenuseid. Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku Ruhnu vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit mitte kohaldada ning ühendada vald ühineva Saaremaa vallaga või Pärnu linna ning Audru ja Paikuse vallaga.