23 January 2017

Kilde Ruhnu postiajaloost II

 

Vana Lauk ostis kuskilt kollektsionääride laadalt harukordse Ruhnu postkaardi, kus peal ka vabariigi-aegne Ruhnu oma postitempel. Postkaart ise on tavaline, vana kiriku sisevaatega, mida tollal liikus hulgaliselt. Saadetud 2. augustil 1938, templi on kaart saanud 7. augustil. Kirja on saatnud arvatavasti iseendale keegi Ruhnut külastanud turist, preili Holmgren. Tuletorni ülema töökohustuste hulka kuulus ka postülema töö, kuigi palka sai ta kahes osas Veeteede Valitsuselt ja  Politsei Peavalitsuselt. Küllap müüdi nii postkaarte kui marke Ruhnus kohapeal, vaevalt keegi neid kuskilt kaasa vedas et siin posti panna.
Leifil on pilt tuletorni elamust, kus Karineem oma kaaskonnaga esitrepil istub, kõrval silt "postiagentuur". Isegi postkast oli teispool treppi olemas. Arvatavasti on postiteplil olev "AG" lühend "agentuurist".
Eesti Meremuuseumis on tallel Armas Luige fotoalbum, kus sees ka 1933. aasta tuletorni remondi ajal tehtud pilte. Neilt on näha, et algul veranda küljes asuv postiagentuuri silt kinnitati hiljem maja seina külge trepi kohale. Postkast aga pandi hoopis aia taha.

Kaarel

Muutsin eelmise postituse teksti, klassiõde tõlkis kirja teksti ära.