07 December 2018

Ruhnu uusasunikud kolhoosiaja algusest

Pärnu bibliofiilil Olaf Esnal on neli haruldast pilti Ruhnu uusasunikest-kolhoosnikest. Piltidel jagab ENSV Kaluriliidu Pärnumaa volinik Aleksander Karula Ruhnu kolhoosi kalanduse haru liikmetele kalapüüniste materjale. Piltide autor Jaak Juha, tollase rajoonilehe fotoreporter. Aastat ei tea - 1949 asutati põllumajanduslik artell "Ruhnu", 1951 kalurikolhoos "Kommunismi Majak", küllap siis kolhoosi algusaastate pildid.

Kaarel