13 October 2020

Pärimuse kogumine

13.10. 2020 kell 18.00 ootame teid Luise kohvikusse osalema vestlusringis, mille teemaks on merega seotud pärimus Ruhnus. Arutelus osalevad Muinsuskaitseameti poolt Krista Karro, Maili Roio ja Pikne Kama. Eesmärk on koguda kohalikelt inimestelt infot merega seotud pärimuse kohta: lood, kohad, objektid.
Pärimus ei ole piiratud looduslike pühapaikadega, vaid ootame igasugust laadi pärimust, ka hilisemast ajast kui 20. sajandi algus.