09 October 2020

Ringsu sagin

Sadamas siis, kui tuleb laev, tuleb kaup, tulevad inimesed.