30 March 2016

Kuidas vallavanem Jaan valetab ja külarahvast edasi lõbustab

Minu eelmise postituse asjus ilmus eile kahes Saaremaa lehes ka vastavasisuline nupuke. Saarte Hääl kirjutab:
“Mina olen lähtunud Ruhnu hankemäärusest,” kinnitas Urvet. “Minul vallavanemana on õigus sõlmida kolme pakkumise korral kõige odavama pakkumuse põhjal leping kuni 10 000 euro ulatuses. Üle selle algab vallavalitsuse tasand. Raamatupidajasse puutuv on tööandja ja -võtja vaheline suhe. Pealegi pole veel mingit vallandamisotsust tehtud, vaid käib distsiplinaarkaristuse menetlemine,” rõhutas vallavanem."
Üllele distsiplinaarkaristuse menetlemise käskkirja juures on minu meelest määrava tähtsusega, asjaolu, kas vallavanema poolt ainuteadmisel, ilma vallavalitsuses arutamata ja vallavalitsuse volituseta sõlmitud lepingu alusel tehtud korraldus välja maksta lepingus määratud ettemaks on olnud seaduslik või ebaseaduslik. Valla põhimäärus näeb ette, et eranditult kõik vallavalitsuse pädevuses olevad lepingud tuleb vallavalitsuses läbi arutada ja neile heakskiit anda. Valla ametnike jaoks kehtivad kõik volikogu poolt vastuvõetud otsused ja määrused, arusaam et täidan neid mis meeldib, ei saa olla vastuvõetav. Meie vald ei ole Jaani eraomand.
Saarte Hääl: "Seda, et valla dokumendiregistris olevaid elektroonilisi dokumente oleks kuidagi muudetud, Urvet võimalikuks ei pidanud. “Need on avalikult üleval ja te saate neid sealt lugeda, ma ei usu, et neid kuidagi muudetud on, märge on “lõpetatud”, mitte “muudetud”,” oli vallavanem imestunud."
Egas midagi, riputame vastavad dokumendid üles. Nagu allpool näha, on vallavalitsuse algselt 08.03 registreeritud dokumenti uuesti võltsitud, nüüd juba 28.03 kuupäeva seisuga. Ära on kustutatud 3. päevakorrapunkt, mille järgi nagu oleks vallavalitsus Liivaaugu eramu remondiga seonduvat arutanud ja vallavanemale lepingu sõlmimiseks volituse andnud.
 

Vallavalitsuse protokoll eilse seisuga.

 

Vallavalitsuse protokoll peale 23.03 võltsimist kuni 28.03.Dokumentide logid.
Saarte Hääl: "Kirjatüki autori vastu ta esialgu kusagile kaebust esitada ei kavatse. “Kogu vastutus lasub minu meelest blogi väljaandjatel. Nemad peavad otsustama, kas seal kajastatakse saare elu või esitatakse valeandmeid ja otsest laimu,” rõhutas vallavanem."
Saarte Hääl on ekslikult jõudnud järeldusele, nagu oleks käimasolev protsess minu ja Jaani vaheline vastasseis. Kuni Saarte Hääle artikli ilmumiseni kindlasti ei olnud, minu meelest oli asi valla juhtimise läbipaistmatuses ja ebaaususes ning meie raamatupidaja Ülle alusetus süüdistamises. Nüüd on küll asi läinud vastasseisuni. Mina olen Liivimaa vaba mees ja ütlen mida õigeks pean. Ning ühtlasi vastutan oma sõnade eest.
Kaarel