31 March 2016

Laev sadamas


Käis Panda, pardal kütust ja kaupa. 
Last maha laaditud, sõitis tagasi Saaremaale.

/fotod: Udo/