09 March 2016

Ruhno saarel olewa endise keiserliku wee peal peaste seltsi peastejaama rekwireerimise aktRiigiarhiivi varakamber.
Kaarel