10 March 2016

Vallavolikogu töö

Siin vallavolikogu istung piltkajastusena.
Sisulise info leiab istungi protokollist.
Volikogu esimees.Ühiselt ümber laua. 
Uus istung aprilli lõpus.