26 March 2016

Tuletõrje reegel: harjutamine tõmbab tulele vee peale


Pilt: Udo