26 March 2016

Tuletõrje reegel: harjutamine tõmbab tulele vee peale






Pilt: Udo