01 April 2016

Tuletorni uus kuub.


Mõnda aega tagasi tekkis külavahel selline uudiste nupuke, et Veeteede Amet plaanib meie tuletorni kollaseks võõbata. Palusin ametnikel järele pärida, et kas sellel jutul on ka tõepõhi all, et kas saab olla võimalik, et punasena mälusse sööbinud kolmjalg Limo metsas, värvitakse järsku "Kitu majaks" ?
Ja kae-perset. Veeteede Ametil on tõsi taga ja nagu pöördumisest selgub, siis ka kiire.

Minu kõrvu isiklikult pole värvivaliku suhtes ühtegi heakskiitvat lauset jõudnud, ning meile kõigile tundub kollane majakatorn väär. Isegi juhul kui ta ei tule täpselt selline nagu pildilt näha, siis igati kohatu ja silmale võõras tuleb ta sellegipoolest.
Võibolla on siin midagi mida me saame siiski ette võtta, et meie armsaks saanud tuletorn, vanas punases kuues ikkagi edasi seisaks ja üle mere valvaks.

Siin mida ametkond ise asjast arvab:


Avalik pöördumine.

Head Ruhnu valla elanikud.
Alustuseks tutvustan teile, mis organisatsioon on Veeteede Amet, ning mille eest me seisame:

Veeteede Amet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ohutu ja turvalise laevaliikluse tagamiseks Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerel ning laevatatavatel siseveekogudel. Oma ülesannete täitmisel esindab Veeteede Amet riiki.

Veeteede Amet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Euroopa Liidu õigusaktidest, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute, millega Eesti Vabariik on ühinenud, nõuetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, majandus- ja kommunikatsiooniministri määrustest ja käskkirjadest ning Veeteede Ameti põhimäärusest, samuti teiste ministrite asjassepuutuvatest määrustest.

Veeteede Ameti ajalugu saab alguse 1918. aastast. Seoses Saksa okupatsioonivõimude lahkumisega Eestist läks 13. novembril Tuletornide ja Meremärkide Valitsus Eesti Ajutise Valitsuse kätte. Samal päeval moodustati Tuletornide ja Meremärkide Valitsus.


Ruhnu saarel Haubjerre künkal asuva tuletorni osaline katmine uue värvikihiga, on tähtis osa Veeteede Ametile riigi poolt sätestatud ülesannetest. Värvi valikul saame lähtuda ajaloost ning üldisest meremärkide heast tavast. Niisiis ei saa me siinkohal
tulla vastu kohalikule kogukonnale, ning värvida mere navigatsiooniks ehitatud märgis, antud kogukonnale sobilikku värvi. Peame lähtuma otstarbekusest ja ajaloost.

2007 aasta septembris, hooldusvisiidil Ruhnu saarel, selgus kiibitsemisel, et Ruhnu tuletorni esmane värv oli kollakas-beež.
Sellest tulenevalt on Veeteede Ameti huvides, taastada torni esialgne välimus.
Haubjerre künkal asuv Ruhnu tuletorn ei ole muinsuskaitse tsoonis ega allu ühelegi piirangule ning kuulub Veeteede Ametile
ja selle koodeksitele. Ajaloolise meremärgi säilitamine ja hooldamine on meie suurim prioriteet. Hooldustööde eeldatav tähtaeg on Oktoober 2016. Kohalikud on oodatud abistama/uudistama.

Juhime tähelepanu, et pilt on illustratiivne.

Suured tänud Ruhnlastele.

Peadirektor Andrus Paide.


Marten.