02 December 2016

Ajaleht Sovjet-Estland 1940-1941. Pris 10 kop. III osa

 
22.05.1941 Sovjet-Estland kirjutab:

” Ruhnus luuakse kala vastuvõtu- ja soolamispunkt. 
Lähemas tulevikus asutatakse Ruhnus kala vastuvõtu- ja soolamispunkt, mis kuulub Pärnu kalakombinaadile. Vestluses punkti rootsi keelt kõnelev juhataja, seltsimees Vähiga, ütles ta muu hulgas, et randa püstitatakse ca 15 m pikkune maja, kus on ruumid kala vastuvõtuks, puhastamiseks ja soolamiseks, samuti jääkelder, laoruum ja kontor. Töölised hoone ehitusele ja punktis töötamiseks võetakse koha pealt. Töö algab siis, kui on jõutud materjal hankida. Punkt hakkab regulaarselt saatma soolatud kala Pärnusse. On võimalik ka, et sisse seatakse regulaarne ühendus Pärnu ja Ruhnu vahel.”

Kala vastuvõtu- ja soolamispunkt oli ainuke, mida kommunistid jõudsid enne sõda Ruhnus ellu viia. Süüa oli vaja ja nõukogude rahvas ning Punaarmee oli vaja ära toita. Kala ja hülgerasv olid ainukesed artiklid mida saar rahvamajandusele pakkuda sai. 1943. aasta Eugene Kirchhoffi tehtud fotodel on punkt Ringsu neemel täiesti olemas ja ka töötab. Siis juba muidugi Wehrmachti tarbeks.

Kaarel