03 December 2016

Ajaleht Sovjet-Estland 1940-1941. Pris 10 kop. IV osa18.06.1941 lehenumbrist saab lugeda:

”Ruhnu artell. Sügisel 1940 kuulsid ruhnlased artellisüsteemist. Nad otsustasid siis artelli asutada. Paaril ruhnlasel, kes käisid postiga Kuressaares, oli kaasas artelli põhikiri. Neid uuriti hoolikalt ja selle tulemusel leiti, et artell oleks kõigile parim. Nüüd valiti juhatus ja loodi komisjon, mis hakkab hindama mootorpaate ja püügivahendeid. Tuleb mainida, et kalur Matts Malm, kes valiti juhatajaks, on panustanud palju oma töösse ja kulutanud uskumatult palju energiat artelli heaks. Ta oli üks neist kahest, kes käis maha pika ja raske tee üle jää Kuressaarde, et tutvuda artellisüsteemiga.

Praegu koosneb Ruhnu artell 50 liikmest, ja nad ootavad kalapüügi algust. Ainsaks takistuseks on kapitali vähesus püügivahendite ja mootorikütuse ostmiseks. Ruhnlased ei ole kunagi saanud ära kasutada mere rikkusi, sest raskused on olnud suured, mis puutub kala äraandmist. Nüüd kui riik selle kõige eest hoolitseb, loodavad kalurid piiramatut kalapüüki ja ootavad rikast ja tulutoovat suve.

Praegu tegeleb Pärnu kalakombinaat kalavastuvõtupunkti ehitamisega Ruhnu. On valmis vundament hoonele, kus hakkavad paiknema kalapuhastusruum, laoruum, jääkelder ja kontor. See on esimene samm asjade parandamiseks. Pole võimatu, et järgmisel aastal tuleb ka sadam, ja siis on ka see sajandipikkune eraldatus läbi lõigatud.
---
Eesti Kalurite Liit teatab, et artellidel on Riikliku Maapanga Kuressaare filiaalist võimalik saada laenu püügivahendite muretsemiseks. Kõigis artelle puudutavates küsimustes võib pöörduda Eesti Kalurite Liidu Kuressaare kalandusinspektori, seltsimees Laose, poole, kes väljastab loa mootorikütuse ja bensiini ostmiseks.”

Pole imestada, et ruhnurootslased 1943. ja 1944. aastal ühiselt koos rahvuskaaslastega teistelt saartelt ja ranna-aladelt emamaale Rootsi ümber asuda soovisid. Nõukogude võim suutis juba väga lühikese ajaga enda olemuse selgeks teha – kohaliku kogukonna traditsioonidel ja tavadel pole enam mingit tähendust, asjad toimuvad nii nagu ”seltsimehed” Kuressaarest ja Tallinnast ütlevad. Kui öeldakse et artell tuleb, siis ta ka tuleb. Ja nagu tulevik näitas – artell ka tuli. 1949. aastal põllumajanduslik artell ”Ruhnu”, paari aasta pärast kalurikolhoos ”Kommunismi Majak”. Ja mootorikütuse ostmiseks peab luba olema.

Kaarel