15 August 2007

Kui meid ei ole siin...

...siis võib meid leida:
poest või sadamast,
liivalt või liivast.
Näiteks.

-Kadri