31 January 2017

Leib

Kuna lennuk pole juba seitse päeva lennanud, saab Luise poest Buldersi maitsvat kodust rosinaleiba.

Kaarel

Kl 15.30

 

Kaarel

Leifi juubel!


Leifil on tänase seisuga 70- aastane elukogemus!
Leidsin ilusa perepildi juubilarist, mille ka üles riputasin, ja külarahva tervitused saadab edasi Heiki.
Tervist ja õnne! Rootsi vana rahvaviis


29 January 2017

Limo aukude mõistatus

Mõistatus lahendatakse veebruarikuu Eesti Looduse numbris.

Kaarel

27 January 2017

Hommik

 

Päike tõusis täna udu seest.

Kaarel

26 January 2017

Lisa 1


Leidsin  veel ühe barakkmajade ehitamisaegse foto teise rakursi alt. Traktoriga pilt ilmselt sissekolimise päevast ja viimane foto Kaarli postiajaloo nupukese täiendamiseks.

Andre

25 January 2017

Rebane tuli metsatööd kaemaKaarel

Kilde Ruhnu postiajaloost III

 

Nõuka ajal asus postkontor ehk nõukogude keeles sidejaoskond koos külanõukoguga Isaksi idaosa talu uues elamus. Esimene pilt on tehtud 1950-tel Valter Nuumi poolt, kes kosis ära meie talu peretütre Liia-Veleida Jürissaare ja kes too ilus noorik pildil arvatavasti ongi. Liia-Veleida oli kontoritööl, Valter kolhoosi masinist. Teised pildid on muuseumi varasalvest, tehtud juba nõuka aja lõpuaegadel. Mulle meenutab kodanik tsikli seljas igatahes Kaljo Randmaad. Sildid maja seinal viitavad, et koos side ja külanõukoguga töötas majas eraldi asutusena ka hoiukassa.

Kaarel

24 January 2017

Muuseumist

Märkasin muuseumi abikogus huvitavaid pilte. Neid pilte ühendab miski, mis on nüüdseks kadunud või palju muutunud, olgu selleks mingi ehitis, klaarid vaated vms. Piltidel võib näha (avastamisrõõmu mõttes on piltide järjekord teine): vana rahvamaja, koolimaja, ilmajaama + veel üks ehitis traktori järel (päästepaadikuur?), kombainikuuri, tuletorni, viimased kaks ehitist, mille asukohta ja eesmärki ma ei tea ja toredaid lagedaid vaateid. Fotod kinkis muuseumile Maire Sander, kelle isa Artur Sander need 50.-ja 60.-ndatel aastatel tegi. Artur Sander töötas ilmajaamas, oli Ruhnus lisaks veel kõva spordi- ja maleedendaja. 

Andre

23 January 2017

Kilde Ruhnu postiajaloost II

 

Vana Lauk ostis kuskilt kollektsionääride laadalt harukordse Ruhnu postkaardi, kus peal ka vabariigi-aegne Ruhnu oma postitempel. Postkaart ise on tavaline, vana kiriku sisevaatega, mida tollal liikus hulgaliselt. Saadetud 2. augustil 1938, templi on kaart saanud 7. augustil. Kirja on saatnud arvatavasti iseendale keegi Ruhnut külastanud turist, preili Holmgren. Tuletorni ülema töökohustuste hulka kuulus ka postülema töö, kuigi palka sai ta kahes osas Veeteede Valitsuselt ja  Politsei Peavalitsuselt. Küllap müüdi nii postkaarte kui marke Ruhnus kohapeal, vaevalt keegi neid kuskilt kaasa vedas et siin posti panna.
Leifil on pilt tuletorni elamust, kus Karineem oma kaaskonnaga esitrepil istub, kõrval silt "postiagentuur". Isegi postkast oli teispool treppi olemas. Arvatavasti on postiteplil olev "AG" lühend "agentuurist".
Eesti Meremuuseumis on tallel Armas Luige fotoalbum, kus sees ka 1933. aasta tuletorni remondi ajal tehtud pilte. Neilt on näha, et algul veranda küljes asuv postiagentuuri silt kinnitati hiljem maja seina külge trepi kohale. Postkast aga pandi hoopis aia taha.

Kaarel

Muutsin eelmise postituse teksti, klassiõde tõlkis kirja teksti ära.


22 January 2017

Kilde Ruhnu postiajaloost IAndrel on muuseumis üks äge postkaart, juba enne suurt sõda Peter Bissale Riiast Ruhnu saadetud. Kirja teksti tõlkis klassiõde Epp: "Suur tänu Teie kirja eest, mu armas Peter Bissa. Loodetavasti läheb Teil hästi. Ma ei saa kahjuks sel aastal tõesti Ruhnu tulla. Südamlikud tervitused Teile ja Teie perekonnale. Parun Woldemar Mengden". Kuigi tänaste margikogujate ajaloo hämarusse kadunud kolleeg on kunagi margile küüned taha saanud, on kaart ise vägagi huvitav. Kirja autor on tõenäoliselt keegi riigisakslane: 1) kiri on dateeritud nii tollal Saksamaal kehtinud uue kalendri (15. mai) kui vana, tollal Tsaari-Venes kehtinud Juliuse kalendri järgi (2. mai). Baltisakslane poleks arvatavasti võõrast kalendrit pruukinud. 2) sõna "ostrov" on kirjutatud vigaselt, "osrov".

Kiri on kirjutatud 2. mail 1914, Riia postitempel on löödud 3. mail, Kuressaares on kiri olnud juba 6. mail. Ruhnu postitemplit kirjal pole, ju seda tollal polnudki. Tähelepanuvääriv on Riia postitempel: see tundub olevat löödud mingi masinaga, kus ümmargune kalendertempel vaheldub triiptempliga. Tempel on löödud nii tugevalt, et see on postkaardi esiküljelt välja muljutud, ka margi koha pealt. Kuressaare oma on inimese töö, see pole jätnud esiküljele mingit jälge.

Kaarel

18 January 2017

Rootsi kunn tuli külla


Rootsi kunn tuli rannarootslastele külla, andis kõigile medali ja puha.

Kaarel

15 January 2017

13 January 2017

Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll 04.01.2017

Osalejad: Väino Tõemets (Rahandusministeerium), Tõnis Blank (Rapla maavanem), Kaido Kaasik (Saare maavanem), Kalev Kaljuste (Pärnu maavanem), Kersten Kattai (Tallinna Ülikool), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Riho Rahuoja (Hiiu maavanem), Neeme Suur (Lääne maavanem), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks (Rahandusministeerium). Kutsutud: Mikk Pikkmets, Mikk Lõhmus Protokollis: Kaie Küngas (Rahandusministeerium)

2. Piirkondliku komisjoni arvamuse andmine mereliste saarvaldade erandi taotlustele

1) Vormsi erandi taotlus Ekspertarvamuses toodi välja, et baasteenused on kohapeal tagatud, probleem on erakorraliste olukordade ja erijuhtumitega. Vajalik on tagada koostöö teiste omavalitsustega. Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaldada Vormsi vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit.

2) Muhu erandi taotlus Ekspertarvamuses toodi välja, et Muhu vallal on parem teenusvõimekus kui teistel samas suuruses omavalitsustel. Olemas on nii avaliku- kui ka erateenused ning toimib koostöö Orissaare vallaga teenuste osutamisel eakatele. Valla on olemas visioon arenguks. Eraldi omavalitsusena jätkamine eeldab koostöö jätkumist teiste omavalitsustega. Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaldada Muhu vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit.

3) Kihnu erandi taotlus Ekspertarvamuses toodi välja, et olemas on tulevikuvisioon. Vajalik on koostöö jätkumine teiste omavalitsustega. Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaldada Kihnu vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit.

4) Ruhnu erandi taotlus Ekspertarvamuses toodi välja, et Ruhnu vallal on suur kaugus mandrist ja teistest omavalitsustest. Aastaringseid elanikke on vähem kui rahvastikuregistri andmetel registreeritud. Saaremaaga ühendamist soosib saarelise eripära tundmine, lühem meretee ning varasem pikaaegne koostöö. Samas on Pärnu linn suurem keskus ning elanikud kasutavad palju Pärnu linnas asuvaid teenuseid. Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku Ruhnu vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit mitte kohaldada ning ühendada vald ühineva Saaremaa vallaga või Pärnu linna ning Audru ja Paikuse vallaga.

11 January 2017

Ilm

Samalajal kui kõik maailmas muutub, näib, et sadamas on ikka selline idülliline vaikelu.

05 January 2017

Teabenõude esitamine Ruhnu ja Kihnu moodi (ruhnu.ee ja kihnu.ee)

TEABENÕUDE ESITAMINE Ruhnu moodi

Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!

KUIDAS SAATA TEABENÕUET VALLA KODULEHELT?

Kui soovid otse Ruhnu valla kodulehelt saata teabenõuet, siis;
1. Ühenda arvuti ID kaardi lugejaga
2.Pane oma personaalne ID kaart lugejasse
3.Mine Ruhnu valla kodulehele "www.ruhnu.ee"
4.Kliki üleval paremas nurgas olevale lingile "Logi sisse"
5.Kui leheküljele ilmub dialoogibox, siis kirjuta sinna oma ID kaardi parool 1 ja kliki "OK"
6.Kliki vaskakul lingiribal lingile "Teabenõude vorm"
7.Kui Sinu ID kaardi andmed ei ole vormil eeltäidetud, siis kirjuta sinna oma nimi, aadress, telefoninumber ja e-maili aadress.
8,Teabenõude sisulahtrisse kirjuta oma teabenõude soov.
9.Märgi linnukesega tagasiside kanal (kas e-postiga, telefoni teel või soovid kirjalikku vastust oma elukoha aadressil)
10.Kliki lingil "Saada"
11.Ilmub allkirjastamise dialoogibox. Vali allkirjastamisviis klikkides kas ID-kaardiga või mobiilID-ga.allkirjastamise lingil
12.Ilmub dialoogibox sertifikaadi valimiseks. Kliki lingil OK
13.Allkirjastamise dialoogiboxi kirjuta oma ID kaardi parool 2 ja kliki "OK"

teabenõude esitamine kihnu moodi


1. TEABENÕUDJA ANDMED

2. TEABENÕUDE SISU

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

3. VALI TAGASISIDE KANAL


   

4. INFO SAATMINE

Enne teabenõude saatmist loe see veelkord üle ja veendu, et kõik on õige.

Pole paha ka meenutada, et Ruhnus elab napilt 50 inimest, Kihnus 500+. Ruhnus nõuavad vallaisad digiallkirja, kihnlasele piisab vastamiseks nimest vormil. Väljend "kui soovid" Ruhnu lehel tähendab tegelikus elus et "pead". Kui avaliku teenuse info ja  kättesaadavus inimesele on haldusreformi eesmärk, siis meie oma vallajuhid töötavad küll sellele vastu.

Kaarel

04 January 2017

Seinad kerkivad

 

Kaarel

03 January 2017

Hingekell

Täna löödi Ruhnu kirikuõpetajale Harry Reinule hingekella.