28 September 2007

Kultuuri- ja Haridusseltsi projektide edu

Märtsis loodud Ruhnu Kultuuri- ja Haridusselts on mitmetel projektikonkursidel edukalt hakkama saanud. Toetati suvesündmusi ja külalisesinejate kutsumist saarele. Nüüd läksime veelgi julgemaks ja esitasime fondidele taotluseid summas 140000 kr. Toetust saime 100000 kr. Selleks, et taas käima lükata Ruhnu-Kihnu mängud ja et osta saarele keraamikapõletusahi. Aga ega me enam ka ilma korraliku arvutita hakkama sa. Ja kuna oleme parasjagu "ilma tegemas" Priidu kaunite fotodega, siis esimese investeeringuna ostiski selts korraliku arvuti, mis otsustati anda Priidu käsutusse, et ta Ruhnu fotosid töötleks ja neid maailmas levitaks. Ikka kodusaare arengu nimel.
 
Jaan