15 December 2007

Miks šeffepidajate elu lihtsam on kui loomapidajatel

Sellepärast et:
1)Šeffelaevu käib tihemini kui loomalaevu;
2)valdav enamus šeffedest läheb laevale vabatahtlikult.

Kaarel