28 December 2007

Prangli link üleval

Tervitused sõpradele pranglilastele! Panin lingi kõrvalolevasse lingikogusse üles, väikesaared võiksid tõesti rohkem omavahel koostööd teha. Ruhnut võiks muidugi promoda www.ruhnu.ee kaudu, mis koondab enamuse teadaolevast aktuaalsest infost Ruhnu kohta (omavalitsuse, ettevõtluse, transpordi jm info, ajalugu, pildikogu, lingikogu jne). Suvel on meil muidu ka ilma olulise reklaamita paras möll, lähematel naabritel kihnlastel teadaolevalt sama lugu. Kuidas Pranglil lood on?

Kaarel