23 December 2008

Laevaliiklusest

Väga tore kui Laevakompanii lepingu üles ütleb. Leping tuleb kiiresti lõpetada ja veel kiiremini viia läbi uus riigihange. Praegu kehtivatest riigihanke tulemustest ja ühistranspordiseadusest ei pea Saare Maavalitsus ja Laevakompanii nagunii kinni: hange tehti Ruhnu- Pärnu liinile, sel aastal sõitis laev millegipärast Ruhnu-Munalaid liinil. Jutt rahapuudusest on haige jutt, Ruhnu-Pärnu liin ei vajaks tõenäoliselt üldse dotatsiooni.

Teise kiire asjana tuleb sarnaselt Pärnu ja Lääne maakonnale anda laevaliikluse korraldamine (ka riigihangete läbiviimine ja liiniveolepingute sõlmimine) majandusministeeriumi pädevusse. Saare maavanem ei ole Ruhnu valla poolt tehtud ettepanekuid arvestanud, kuigi seadus seda nõuab, ja ei saa seega avaliku huvi esindamisega hakkama. Tõenäoliselt on mees Laevakompanii poolt kinni makstud.

Kaarel