22 December 2008

Sissejuhatuseks talvele !

    Talv.
Kes sa oled ?
Mis sa oled
Valge külm ja pehme
Päris lumine ju oled
kuusk küünlasära ehtes.
Sa oled aasta lõpetus
ja jälle uue algus.
Vist pole miskit helgemat
kui lumekuine valgus.
                  S.Laius  1983.a.