03 December 2010

Transport või ühistransport (seoses helikopteri asemel laeva tellimisega)

Ma tavaliselt ei viitsi Saaremaa lehti veebis (ega ka muidu) lugeda, aga Kuki ütles, et loe. Lugesin:

Meie Maa, 30.11.2010, Saare maavanem:

“Helikopteri peale pileteid ei müüda, see sobib ruhnlastele tõenäoliselt kõige rohkem ning seetõttu nad ka häält tõstavad. Ma ise sõidaksin ka selliste ilmastikutingimuste korral nagu praegu heameelega helikopteriga Tartusse,” lausus maavanem. Ta lisas, et ei saa sellist luksust endale lubada, kuna helikopter on siiski vaid hädaabivahend. “Kui tegemist oleks näiteks erafirma Copterline helikopteriga, saaks seda küll lugeda ühistranspordivahendiks,” sõnas maavanem.

Järgmine Meie Maa. 01.12.2010:

"Reedestes maakonnalehtedes leidis Ruhnu vallavanem järjekordselt, et maavalitsus ei arvesta nende huvidega. Maavalitsus arvestab ruhnlaste huvidega ja tundub, et viimasel ajal rohkem kui vallavalitsus.

Mida ruhnlased tegelikult tahavad?

Vallavanem väitis, et maavalitsus ei arvesta kuidagi ruhnlaste soovidega ja saadab helikopteri asemel laeva. Mida siis laev reedesel Ruhnu sõidul vedas? Reisijaid oli ühes suunas neli ja teises suunas kuus. Lisaksin, et meri oli peaaegu lainetuseta.

Peale reisijate vedas Arabella Ruhnu kaupa: umbes kaheksa kuupmeetrit toidukraami ja muid asju poodidele, kaks kahesajaliitrist vaati talvediisliga Ruhnu vallavalitsusele, kaks kolmekümneliitrist kanistrit bensiini, lahusteid, värvi, pool kuupmeetrit reisijate pagasit ning lisaks kaks koera.

Päris paras loetelu, kas pole? Sellist nomenklatuuri ja kogust asju ning lemmikloomi koos reisijatega helikopterisse ei oleks mahutanud. Ma kahtlen sügavalt, et esindusdemokraatia esindaja saarel ei teadnud olukorda ja ka vallavalitsuse vajadust talvise diislikütuse järele.

Mis on ühistranspordivahend ja mis hädaabivahend?

Ühistranspordi osutamine toimub Eesti riigis ühistranspordiseaduse alusel. Seaduse kohaselt on ühistransport tegevusloa alusel korraldatud tasuline sõitjate vedu. Seaduses toodud tingimustele vastavad nii lennutransport kui ka laevatransport. Kui ühte neist ei ole võimalik kasutada, toimib teine. Kui mõlemat ei ole võimalik kasutada, siis kasutatakse hädaabivahendit ehk politsei- ja piirivalveameti lennusalga helikopterit.

Lennusalga helikopter ei ole ühistranspordivahend ja sellele ei müüda ka pileteid. Nagu ei müüda pileteid ka politsei- või päästeautodele, ehkki ka nendega on võimalik hädaolukorras reisijaid vedada. Hädaabivahendite kasutamine reisijate veoks ei ole tellitav ühistransporditeenus ei maavalitsusele ega ka vallavalitsusele. Hädaabivahendeid rakendatakse juhul, kui ühistranspordivahendeid ei ole võimalik kasutada ja riik peab oma kohustuse rahva ees täitma."


Võtsin siis ka seaduse lahti ja loen (Püsiasustusega väikesaarte seadus):

§ 3. Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid
Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid püsiasustusega väikesaarte haldamisel on:
1) püsiasustuse taastamine, säilitamine ja arengusuutlikkuse toetamine;
2) omavalitsusliku suutlikkuse toetamine ja osalusdemokraatia suurendamine;
3) püsielanikele töökohtade ja toimetulekuvõimaluste loomine ning ettevõtluse toetamine;
4) esmatähtsate avalike teenuste (politsei- ja päästeasutused, joogivesi, post- ja elektronside, elektrivarustus, transpordiühendus, alus-, põhi- ja keskharidus, sotsiaalabi) kättesaadavuse tagamine;---

Niipalju kui mina lugeda oskan, ei sätesta seadus, et esmatähtsa avaliku teenuse nagu transpordiühenduse tagamine peaks käima ainult ühistranspordiseaduse kaudu. Kui avalik liinivedu on looduslikest põhjustest tingituna häiritud, on riigi kohustus oma kodanike eest hoolt kanda ja trnspordiühendus neile tagada. Saare maavanem väidab, et Saaremaalt kl 10.00 hommikul väljuv külm ja 4 tundi Ruhnu sõitev raudlaev on ühistransprdivahend. Võib ju küsida:

(Ühistranspordiseadus:
§ 6. Maavalitsuse ülesanded
3) kujundab maakonnas üleriigilise võrguga seotud ühistranspordi liinivõrgu, kehtestab maakonnaliinide sõiduplaanide koostamise nõuded ja nende esitamise, läbivaatamise, muutmise ja kinnitamise korra ning kinnitab maakonnaliinide sõiduplaanid, arvestades kaugliinide ning valla- ja linnaliinide sõiduplaane ja asjaomaste kohalike omavalitsuste ettepanekuid;)


mil moel Roomassaare sadamast kl 10.00 väljuv raudlaev on ühistranspordivahend, kui esimene riigisisene ühistranspordivahend nagu liinibuss Tallinnast jõuab Kuressaarde kl 10.45 ja liinibuss Tartu-Pärnu suunalt jõuab Kuressaarde kl 11.55. Mil moel on kl 10.00 Roomassaare sadamast väljuv raudlaev on ühisgtranspordivahend, kui sellele ei ole võimalik mingil moel Eestist jõuda?


Kurb on tõdeda, aga meie maavanem Toomas Kasemaa on rumal inimene ja ajukääbik, kellele avaliku teenistuse maakonna kõige kõrgema ametiposti usaldamine on ilmselge viga. Maavanema väide, et ruhnlased peale 9 päeva suletuses, mil tranporti saare ja ülejäänud maailma vahel ei olnud, mõtlevad helikopteri tellimise juures 100 kr kokkuhoiule, on piinlikkust tekitav. Inimestele, kes on 8 päeva Pärnus lendu Ruhnu saarele oodanud, ei saa ette heita soovi võimalikult kiiremini saarele pääseda.

Kaarel