24 January 2011

Suvine laev

Saatsin aasta lõpus majandusminni kirjakese et taastataks suvine laevaliiklus Pärnuga. Vastus tuli Priske allkirjaga selline. Eks siis näis mis elu toob.

Kaarel


Suvisest parvlaevaühendusest Ruhnuga
Lugupeetud hr Lauk,
Kinnitame, et peame oluliseks tagada nii reisijate kui ka kauba juurdepääs Ruhnu saarele. Vastuseks Teie kirjale teatame, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on lähiajal kavas teostada koos Saare Maavalitsusega ühine riigihange vedaja leidmiseks Munalaid-Ruhnu ja Roomassaare-Ruhnu liinidele 2011. aasta suveperioodiks.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Marika Priske
kantsler