10 December 2011

Klaasikillumäng


Kõigepealt oli muusika. Kosmikud. Siis jõudis Tiina ja astus sisse Andre. Tiina voolis kolm savinõud, Andre alustas savi ja pakutrüki ühistööst ning meisterdas nõtke klaaslille. Saabus Caspar ja monteeris kokku nägusa klaasvitraaž-purjeka. Tasakesi tuli Karli. Lisandus Piret – vormis tassi, vormis ingli. Astus ligi Juku, õige pea ka Maarit. Autohääl juhatas sisse Priidu ja Udo: „Tere õhtust, kõik see rahvas!“. Priit ladus täiusliku klaaskompositsiooni ning Udo sõrmitses savist savikruusi. Jõudis Jüri ja konstrueeris 3D klaasikuuse. Tuli Eeva ning tohterdas juba küpsetatud elevantsi kõrva.
Nii need savi- ning tinutustööd valmisid.
Pärast sai sooja veega käed puhtaks pesta, sest rahvamajas on nüüd soe vesi.

-Kadri