15 December 2012

Hüdrometeoroloogiliste vaatluste algus

Hüdrometeoroloogiliste vaatlused algasid Ruhnu saarel jää vaatlustega tuletorni töötajate poolt 1894. aastal, vaatlusi tehti Limos. 1906. aastast mõõdeti ka sademeid, 1930. aastal alustati tööd tuletorni juures jaamana, vaatlusi tehti 3x päevas. Jää paksust mõõdeti tollal verssokites, mis oli 4,445 cm. Nagu tabelist näha, oli jää paksus Limos 1895. aastal 29 verssokit ehk ligi 1,3 meetrit paks.Kaarel