26 December 2012

Ligi 4000 aasta vanune Ruhnu puu


Kuki ja Andres kaevasid suvel trassipaigaldamise käigus välja ühe tammepuu tüvetüki. Saarel parasjagu kvaternaari setteid uurinud geoloogid võtsid sellest suure huviga süsinikuproovi, tulemustest kirjutas geoloog Alar Rosentau:

"...dateerisime radiosüsiniku meetodil ära Ruhnu `musta` tamme, selle mis
oli 1,3 m liivakihi all ja trassi paigaldamisel välja tuli.
Dateerimiseks kasutasime välimisi aastarõngaid, mis peaks andma puu
vanuse hukkumise ajal. Vanuseks on 3580+/-40 14C aastat (Ta-3013).
Kalibreeritult on vanusevahemik seega 3990-3720 aastat ja mediaanvanus
3880 aastat. Georadari uuring tamme lähiümbruses näitab, et võimalikke
tüvesid võib seal veel rohkemgi olla. Kui vaadata Ruhnu rannajoone
paleorekonstruktsiooni 4000 aastat tagasi (pilt lisatud), siis tundub,
et tamm(ed) oli tollal üsna rannajoone lähistel, ning võimalik ka, et
ehk mõne tugevama tormiga ümber puhutud. Kui ma õigesti mäletan, siis
see dateeritud tamm paiknes ka risti tollase rannajoonega ehk siis
ida-lääne suunaliselt? Vanuse poolest jääb see tamme hukkumine ühte
jahedamasse- tormiderohkesse kliimaperioodi, noh aga eks Ruhnus puhub ju kogu aeg üsna vali tuul."

Teadaolevalt on kindlasti tegemist kõige vanema puutüvega Ruhnu saarel, vahest ka suuremas maastaabis? Parempoolsemal pildid tammetükk kuuriservas.

Kaarel